maturitne oznamka   maturitne stuzky   pohare na stuzkovu   pamatnicky, pozvanky na stuzkovu   maturitne tablo

Kód triedy* (mesto-škola-trieda v tvare napr. NR-OA-4B) Číslo návrhu oznamka* Klasické oznamko/ tvar výseku č.* Písmo (prázdne políčko=pôvodné písmo na oznamku) Počet žiakov v triede* Počet kusov - (min. 300ks!)* Individuálny rozmer oznamka Oznamko ''knižka/zošit'' chcem 3-stranové 8-stranové image image Vtlačenie fotky do oznamka
TEXT NA OZNAMKÁ image Úvodná strana* (napr. 4.A, oktáva, Gymnázium, SPŠ, 2012-2016..) Ad revidendum* Rok stretnutia* Motto 1*
image Motto 2* Motto nad fotku* Dátum a miesto stužkovej* Vlastné oslovenie titul, meno, priezvisko* Riaditeľ školy* Zástupca školy Triedny profesor* Majstri OV Menný zoznam* (mená abecedne BEZ číslovania pod seba oddelené enterom a bez čiarok) Ostatné poznámky k oznamku
ÚDAJE O TEBE Meno a Priezvisko * PSČ * Kontaktný telefón* Ulica * Mesto * Kontaktný email *
ÚDAJE O ŠKOLE Názov * Mesto * Ulica * PSČ * Ako ste sa o nás dozvedeli? * povinný údaj Prečítal som si obchodné podmienky a bez výhrad s nimi súhlasím Krstná mama Akciovy balíček* zisti číslo zisti číslo viac o balíčku ( v prípade vlastného návrhu = vlastný návrh)